Шапка

Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників 2022-2023 навчальний рік

Лист ЧОІППО імені К.Д. Ушинського 13.06.2022 №  21/01-12/274 “Про організацію підвищення кваліфікації

Пропозиції освітянам щодо підвищення кваліфікації в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського на 2023 рік

Наказ Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 09.12.2021 № 352 “Про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2022 році”

Лист ЧОІППО імені К.Д. Ушинського від03.06.2021 № 21/01-12/419 “Про організацію підвищення кваліфікації”

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність науково-педагогічних, педагогічних працівників, працівників закладів освіти, що здійснюють підвищення кваліфікації, та здобувачів вищої освіти

Ліцензія надання освітніх послуг

Закон України “Про освіту”

Лист Міністерства освіти і науки України від 04.11.2019 № 1/9-683 щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” (Зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019)

Положення про організацію освітнього процесу у ЧОІППО імені К.Д. Ушинського

Інструкція з планування й обліку навчального навантаження науково-педагогічних працівників ЧОІППО імені К.Д. Ушинського

Положення про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників за очно-дистанційною формою навчання

Вимоги до написання випускної роботи слухача курсів підвищення кваліфікації

Орієнтовна тематика випускних робіт та колективних творчих проектів