Шапка

Країна "Ліценія" - це унікальна країна

 

Країна "Ліценія" - це унікальна країна, найвищою цінністю якої є Людина, її розвиток та самореалізація.
Офіційна назва – Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівського обласної Ради.
Рік утворення – 1994.
Мова навчання - державна.


Статистичні дані:
- кількість жителів: понад 10 тис. (учні ліцею і їх батьки, випускники ліцею і їх батьки, вчителі, друзі та офіційні особи, які завжди поруч).
місце знаходження: Чернігів, вул. Папанінців 18А, учбовий корпус - Щорса 4А.
- зовнішні зв’язки: м. Київ, м. Харків, м. Кривий Ріг, м. Любин (Польща), м. Бери (Швейцарія).

Громадянство країни „Ліценія” є привілеєм для Учня, гарантією майбутнього для Батьків і джерелом натхнення для Педагогів.
Офіційні документи громадянина „Ліценії” – квиток ліцеїста, НЛО (незвичайний ліцейний організатор), творча книжка ліцеїста, паспорт здоров'я.

Прагнення набути громадянство країни „Ліценія” завжди пов’язано з отриманням освіти. Але освіта, як набуття сукупності знань та навичок для гідного людини життя, у нашій країні є лише інструментом ліцеїної системи виховання.

Система виховання ліцею базується на трьох чинниках: Духовність, Інтелект, Здоров’я. Виховний простір ліцею – це простір любові, атмосфера толерантності вихователів та педагогів до світоглядних пошуків Дитини, простір впорядкованої активності для самопізнання, самореалізації та самовдосконалення.

Виникнення країни „Ліценія” на освітній карті України – це реалізація проекту „Перспектива” (програми розвитку Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді).

Мета проекту:
- забезпечення умови рівного доступу до якісної освіти талановитої сільської молоді;
- дати сільській молоді кращі стандарти європейського життя і вони не зможуть жити інакше. Це дозволить сформувати нове, європейське обличчя України.

За 15 років ліцей закінчили 1365 юнаків та дівчат з усіх районів області.
Випускники ліцею продовжили навчання в найпрестижніших вузах України. Понад 50 % відсотків випускників ліцею отримали вищу педагогічну освіту і поповнили освітянську сім’ю регіону. Серед випускників ліцею – 3 чемпіони світу з важкої атлетики, волейболу, футболу, понад 40 випускників закінчили або навчаються в аспірантурі.

Наведені цифри і факти виражають інтелектуально-духовний вклад, зроблені колективом ліцею у майбутнє України і свідчать про самобутність функціонування країни „Ліценія”.

Країна має авторську державну систему забезпечення і зміцнення здоров’я ліцеїстів. Відмовившись від стандартних уроків фізичної культури і ввівши в практику щоденні години Здоров’я, нетрадиційні форми загартування молодого організму та літні школи співробітництва (ЛШС), які дозволяють органічно поєднувати оздоровлення і освіту, країна забезпечила своїм громадянам реальне право на здоровий спосіб життя.

Духовна палітра ліцею визначається пошуком відповіді на питання: „Як набути освіту на загальнолюдських цінностях, створених в процесі духовного розвитку світової цивілізації?”. З 2006 року у країні „Ліценія” розгортається комплексний педагогічний проект „Культурна поліфонія”, який має на меті фундаментальне і всебічне ознайомлення ліцеїстів з процесом духовного становлення людства в його епохальній послідовності і взаємообумовленості від античного світу до сучасності.

Тісна співпраця педагогічного колективу ліцею з творчою інтелігенцією області та батьківського громадою, дозволила формувати високоморальне патріотичне молоде покоління ліцеїстів, що має високий творчий потенціал, високою готовністю брати на себе відповідальність за власне життя і життя оточуючих сьогодні і в майбутньому.

Інтелектуальні здобутки колективу ліцею підтверджуються 100 % вступом випускників до престижних вузів України на державну форму навчання. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2006 року, у якому брали участь всі випускники ліцею, ліцей мав найвищий показник у області з української мови і ввійшов до переліку найуспішніших з математики та історії.

Органи громадського управління державою представлені Наглядовою радою та Радою ліцею.

Вибори до Ради ліцею відбуваються на щорічних зборах „Натхнення”, якими ліцей традиційно розпочинає кожен навчальний рік.