Головна » Статті » Країна Ліценія

Концепція функціонування і розвитку Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної рад
Концепція
функціонування і розвитку Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради

Педагогічну ідеологію ліцею визначають три чинники: Інтелект, Духовність, Здоров’я.
Ліцей позиціонує себе як Екошкола, розуміючи поняття про екологію як екологію освітнього середовища, екологію свідомості, екологію душі. Освіту слід розглядати як процес здобуття знань, професійного зростання і різнобічного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу в умовах особистісної свободи, відповідальності та взаємної поваги.
Ліцей орієнтується на зміну соціальних цінностей – від культури споживання до культури гармонійної взаємодії зі світом.
Ліцей – майданчик творчого педагогічного досвіду й професійних новацій. Він є освітнім центром регіону, у якому не тільки здобувають якісну й доступну освіту обдаровані сільські діти, але й отримують професійну допомогу та підтримку в інноваційній діяльності педагоги Чернігівщини.

Загальні принципи функціонування й розвитку ліцею:
- співпраця батьків, педагогів та учнів у створенні ефективних умов (матеріальних, організаційних, екологічних, психологічних, педагогічних) для гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу. Ця співпраця організована на принципах громадського самоуправління;
- формування освітнього простору ліцею як території культури (культури стосунків, мови, мислення, естетики побуту);
- організація всього ліцейного життя на основі салютогенезного підходу (салютогенез: А.Маслоу, А.Антоновські);
- в основі діяльності ліцею:
1) педагогіка співробітництва (співпраця батьків, педагогів і учнів, стиль педагогічної взаємодії на основі захоплення спільною творчою діяльністю, ідея вільного вибору, ідея високої мети);
2) колегіальність педагогічного керівництва (командний стиль);
3) салютогенез;
- відкритість до інновацій в освіті, соціумі, культурі.

Основні орієнтири навчально-виховного процесу
- навчальний план ліцею як старшої школи складається з інваріантного й варіативного компонентів; варіативний компонент використовується для посилення профільної підготовки й загальнокультурного рівня молоді;
- ліцей створює насичене освітньо-культурне середовище з метою розвитку різноманітних духовних здібностей ліцеїстів: студії, клуби за інтересами, гуртки, секції;
- ліцейна освіта, окрім навчальних предметів, передбачає оволодіння основами філософських знань як інструменту пізнання й перетворення суспільства;
- основний зміст позанавчальної діяльності й виховної роботи спрямований на формування загальнолюдських цінностей та зазнає реалізації через проектну діяльність (проект «Паростки екологічної надії», комплексний педагогічний проект «Культурна поліфонія», проект «Ліцей – територія прав людини»);
- креативний складник особистості ліцеїстів розвивається через індивідуальні творчі проекти. Індивідуальні проекти є науковими роботами в рамках МАН (ліцейна академія наук «Веді»), або завершеними матеріальними виробами (картина, костюм, робоча модель машин чи механізмів, ландшафтна композиція тощо);
- ліцей функціонує як Школа сприяння здоров’ю (щоденна година здоров’я, групи загартування, оздоровлювальні подорожі й екскурсії);
- ключовою ланкою діяльності закладу є активна участь ліцеїстів у всеукраїнських предметних олімпіадах та конкурсах-захистах науково-дослідних робіт МАН;
- ліцей поєднує ґрунтовно-предметну підготовку учнів з психологічним і етичним супроводом науково-дослідної діяльності, що забезпечує екологічність свідомості майбутніх науковців;
- ліцеїсти активно долучаються до участі в різних конкурсах (від ліцейних до міжнародних);
- ліцей формує систему взаємодії та обмінів учнівськими групами з іншими містами й країнами з метою розширення соціального досвіду, занурення в інше мовне й культурне середовище та подальшого професійного самовизначення;
- ліцей формує систему індивідуальної допомоги з метою запобігання неуспіху ліцеїстів у навчанні (модель фінської школи);
- ліцей як профільний навчальний заклад активно співпрацює з вишами України з метою ефективного професійного самовизначення ліцеїстів.

Принципи педагогічного супроводу
1. Педагогічний процес здійснюють педагоги в статусі: вчитель, вихователь, психолог, педагог-організатор, помічник вихователя, керівник студії, гуртка, секції, бібліотекар.
2. Професійну діяльність здійснюють педагоги ліцею на основі «Етичних принципів професійної діяльності українського вчителя» (www.vsim.org)
3. Кожен педагог щорічно складає програму свого професійного розвитку в необхідному для нього обсязі й у зручній формі.
4. Педагоги здійснюють професійну діяльність на основі комплексного робочого дня й на основі погодинної оплати.
5. Педагогічний колектив надає учням основи знань з наукової організації пізнавального процесу як виду діяльності.
6. Учитель предмета в кінці кожного заняття визначає орієнтири самостійної роботи учня. Керівництво самопідготуванням учнів забезпечує вихователь класу.

Принципи й шляхи реалізації концепції
1. Ліцей працює як навчальний заклад комунальної форми власності.
2. Бюджет ліцею складається з двох частин: основної й спеціальної. Спеціальну частину складає плата батьків за додаткові освітні послуги.
3. Ліцей активно співпрацює з творчою інтелігенцією, культурними осередками, науковцями та провідними педагогами України та зарубіжжя.
4. Ліцей в рамках угод співпрацює з вишами та науково-дослідними установами.
5. Ключову роль у формуванні екологічної свідомості виконує агробіостанція ліцею.
6. Ліцей проводить активну просвітницьку діяльність серед батьків, педагогів, громадськості області з метою пошуку й відбору обдарованої молоді для навчання в ліцеї (проект «Перспектива»).
7. Учні ліцею мають активну соціальну практику, яка зазнає реалізації через довготермінові соціальні проекти.
Категорія: Країна Ліценія | Додав: tkachenko (11.09.2012)
Переглядів: 1326 | Теги: здоров'я, Концепція, Інтелект, Духовність, ЧОПЛ розвиток | Рейтинг: 5.0/1